10 Pin Bantam & Bowlasaurus Division
Standing Sheets


Last Season's Final Averages

**denotes league bowling on Saturday at 1 p.m.

Week 23 - Feb 9/20
Week 24 - Feb 16/20
Week 25 - Feb 23/20
Week 26 - Mar 1/20
Week 27 - Mar 8/20
Week 28 - Mar 15/20
Week 29 - Mar 22/20
Week 30 - Mar 29/20
Week 31 - Apr 5/20
Week 22 - Jan 26/20
Week 32 - Apr 11/20**
Week 22 - Feb 2/20
Week 33 - Apr 19/20
Week 34 - Apr 26/20


10 Pin Junior & Senior Divisions
Standing Sheets


Last Season's Final Averages

**denotes league bowling on Saturday at 1 p.m.

Week 23 - Feb 9/20
Week 24 - Feb 16/20
Week 25 - Feb 23/20
Week 26 - Mar 1/20
Week 27 - Mar 8/20
Week 28 - Mar 15/20
Week 29 - Mar 22/20
Week 30 - Mar 29/20
Week 31 - Apr 5/20
Week 22 - Jan 26/20
Week 32 - Apr 11/20**
Week 22 - Feb 2/20
Week 33 - Apr 19/20
Week 34 - Apr 26/20